Vikeså Vindu på Vekstspor-workshop

Vikeså Vindu har gjennomført “Vekstsporet”

-Dette var en veldig nyttig prosess

Vikeså Vindu har nylig gjennomgått VEKSTSPORET, næringshagenes program for å avdekke vekst og muligheter i lokale bedrifter. Prosessen startet med en introduksjonssamtale mellom Næringshagens rådgiver og daglig leder, Håvard Vikeså. Her gikk vi gjennom konseptet med Vekstsporet. Fokuset i programmet er at næringshagen skal være tilrettelegger og fasilitator. Ved å stille en rekke spørsmål, stimulere til diskusjon og samtale får vi frem nyttige og konkrete tiltak som kan gjennomføres relativt umiddelbart.

Etter introduksjonssamtalen ble vi enige om å gå videre med temaet “Ledelse, strategi og organisasjon”. Dette er ofte første temaet som blir valgt av bedrifter som skal i gang med Vekstsporet, og som vi også anbefaler å begynne med. Vi inviterte deretter nøkkelpersoner fra Vikeså Vindu til en workshop med spørsmål, diskusjon og veldig konkret brainstorming om tiltak som kan settes inn for å ta tak i vekstområdene som blir identifisert.

Ved å bli med på Vekstsporet får vi hjelp til å identifsere konkrete tiltak, som ledelsen blir enige om at er viktige å gjennomføre. Det blir også mer forpliktende når vi får dette systematisert og konkretisert i en oppfølgingsrapport fra Næringshagen. Vi er veldig fornøyde med Vekstsporet.

Vekstsporet er en del av Næringshage-programmet, og kan gjennomføres av små og mellomstore bedrifter som ønsker å avdekke vekstområder. Programmet er delvis finansiert gjennom SIVAs  næringshageprogram, og bedriftene som deltar betaler kun en egenandel for å bli med. VIL DU VITE MER OM VEKSTSPORET, KONTAKT OSS!

 

Arve Slettebø, Håvard Vikeså og Helge Skjæveland fra Vikeså Vindu er på worskhop i Vekstsporet hos Bjerkreim Næringshage
Arve Slettebø, Håvard Vikeså og Helge Skjæveland fra Vikeså Vindu er på worskhop i Vekstsporet hos Bjerkreim Næringshage

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email