2000x2000Egersundkonferansen

Bjerkreim Næringshage på EK2018

Næringshagen fikk anledning til å gi et kort innlegg om hvilke muligheter Næringshagen og næringshageprogrammet representerer. Et svært kort innlegg med fokus på mulighetene programmet har for enkeltbedrifter.

For det første trakk jeg frem at næringshagene har stort fokus på etablerte virksomheter. Det er svært viktig å få frem nye bedrifter og stimulere til entreprenørskap, men vekstarbeid i etablerte bedrifter kan ha veldig god effekt for arbeidsplasser og verdiskapning. En systematisk gjennomgang av en virksomhet, f.eks. en 360 Screening eller en Vekstspor-prosess kan avdekke viktige vekstområder i virksomheten som trenger tiltak.

BNH har i startet med fokus i Bjerkreim, men vi har ambisjoner og ønsker om å være en spiller for hele Dalane. Derfor er det vi, sammen med Ryfylke Næringshage, har fokus på hvordan vi kan tilby forretningstjenester og næringshage-aktiviteter til hele Dalane.

I tillegg fikk jeg poengtert at Mat og Reiseliv er et sterkt fokus for hele Dalane for tiden. Det er mange prosjekt og tiltak, og timingen har nok aldri vært bedre for dem som ønsker å satse innen lokalmatproduksjon og / eller reiselivsprodukter.

 

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email