Dag: 5. november 2018

Bjerkreim Næringshage på EK2018

Næringshagen fikk anledning til å gi et kort innlegg om hvilke muligheter Næringshagen og næringshageprogrammet representerer. Et svært kort innlegg med fokus på mulighetene programmet har for enkeltbedrifter. For det første trakk jeg frem at næringshagene har stort fokus på etablerte virksomheter. Det er svært viktig å få frem nye bedrifter og stimulere til entreprenørskap, …

Bjerkreim Næringshage på EK2018 Les mer »