pexels-photo-356079

Hva kan DU bruke næringshagen til?

Bjerkreim Næringshage er nå midtveis i første driftsår, og det er fortsatt mye som er ukjent og kanskje uklart for mange. Et av spørsmålene går på det helt grunnleggende, som «hva er egentlig næringshagen?», «Hva er forskjellen på næringshagen og næringsforeningen?» «Hvilke bedrifter er med i Næringshagen?» eller «Hva kan jeg bruke næringshagen til»?. Jeg skal i denne artikkelen gi svar på det siste.

Først og fremst, næringshagen er til for næringslivet i Bjerkreim og Dalane. Vårt oppdrag, eller misjon, er å bidra til vekst og utvikling av lokalt næringsliv.

Det gjør vi gjennom flere virkemidler og verktøy, avhengig av type bedrift. Vi skiller i hovedsak mellom bedriftens størrelse, dvs. antall ansatte, og modenhet, dvs. nyetablert eller etablert. Derfor har vi også ulike virkemidler til ulike bedrifter.  Det er likevel en viktig fellesnevner for de som bruker næringshagen, nemlig ønske om vekst. Dette kan være vekst i omsetning og antall ansatte, nye markeder, nye produkter osv.

Her er noen eksempler på hva vi kan hjelpe med:

  • Vekstsporet – en systematisk gjennomgang av bedriften og potensielle vekstområder. Målet er å avdekke vekstområder og sette inn konkrete tiltak
  • Vekstprogrammet – et lederutviklingsprogram i regi av Næringshagene i Rogaland, med Handelshøyskolen BI som faglig samarbeidspartner
  • LEAN Business Startup- beregnet på nystartede / oppstartsbedrifter, men kan med fordel benyttes for å revitalisere eller redesigne en forretningsmodell
  • Søke støtte til utvikling av nye prosjekter, forskning, innovasjon
  • Leie kontor og møteromfasiliteter på kort eller lengre basis

Så – om din bedrift er mellom 0 og 200 ansatte og du ønsker vekst, da er du i målgruppen for Bjerkreim Næringshages tjenester, og vi vil gjerne komme i kontakt med deg!

 

 

Del dette innlegget